Stile før språkvask?

Dess ryddigere manuset er, jo bedre oversikt får språk­vaskeren. Hvis du i tillegg retter opp anførsels­tegn og annen vanlig tegn­bruk, unngår du at dette tar oppmerk­som­heten vekk fra innhold og språk.

Hvorfor lage register i Word?

Koder for stikkord i Word overlever fint til de vanligste formgivnings­programmene. Du reduserer derfor ombrek­kings­kost­nadene ved å gjøre jobben i Word.

Manusarbeid